Om Ester

Stiftelsen Ester är en ideell, icke vinstdrivande och prisbelönt stiftelse som grundades år 2012 av Maria Borelius, Kerstin Thulin och Sofia Altafi.

Stiftelsen vänder sig till utrikes födda kvinnor som vill utvecklas som entreprenörer. Deltagarna stödjs genom beprövade entreprenörs- och mentorskapsprogram som hämtar inspiration från Muhammad Yunus empiri. Esters målgrupp har både drivkraft och potential, men får inte det stöd och de resurser som de behöver för att starta företag eller för att ta sitt företag till en ny nivå.

Kvinnors företagsamhet har samtidigt en särställning; de är förebilder för barn och ungdomar, de anställer andra kvinnor och deras företagsamhet skapar ringar på vattnet långt utanför det egna företaget. När kvinnor får makt över sina egna liv, möjlighet att försörja sig och access till relevanta nätverk och arenor förändras inte bara familjens utan hela lokalsamhällets förutsättningar.

”I Sverige behövs kloka initiativ och engagemang från olika aktörer för att vi tillsammans ska kunna hålla ihop samhället. Utrikes födda kvinnors kompetens och erfarenheter från hemländerna samt diasporanätverk bör lyftas fram och tas tillvara. Nya jobb måste skapas för att bryta det växande utanförskapet. Därför behövs fler småföretag på marknader som har förutsättningar. Företagen ska generera försörjning och kunna skalas upp och kvinnornas berättelser ska spridas. Med Stiftelsen Esters anpassade insatser och stöd ges entreprenörerna förutsättningar att lyckas.”

I bilden från vänstra nedre hörnet medurs: Sofia Altafi/Linn Ney från Stiftelsen Ester. Pontus Engström / Nedim Efendic från MTI Investment.

Programansvariga 

Programansvariga för acceleratorprogrammet 2022/2023 är Sofia Altafi och Linn Ney från Stiftelsen Ester samt Pontus Engström och Nedim Efendic från MTI Investment.

Sofia Altafi

Sofia är en av grundarna till och ordförande för Stiftelsen Ester. År 2015 disputerade hon vid Handelshögskolan i Stockholm med en avhandling som handlade om kreditbedömningar av indiska mikrofinansinstitut. Hon jobbar som garantihandläggare på Sida och har tidigare jobbat för bland annat Diakonia och Hand in Hand och drivit företag inom tapetbranschen.

 

Linn Ney

Linn är sedan 2016 engagerad i Stiftelsen Ester och programansvarig för Acceleratorprogrammet. Linn har haft ledande befattningar i multinationella företag som t.ex. Microsoft och har även arbetat för snabbväxande mindre företag. Hon verkar nu som konsult med fokus på start av företag och projekt med inriktning mot social hållbarhet. Över 15 års arbete i olika länder har gett Linn erfarenhet av interkulturell kommunikation och hon har ett stort engagemang i utrikesföddas företagande.

 

Pontus Engström

Pontus är VD och grundare av det börsnoterade investmentbolaget MTI Investment SE. Han har mer än 25 års erfarenhet inom finans och företagsledning samt en bakgrund inom portfölj- och fastighetsförvaltning. Pontus är ordförande i flera av MTIs portföljbolag och har tidigare varit CFO åt Svenska Missionskyrkan. Pontus har även en akademisk bakgrund och har forskat inom mikrofinansiering både i Afrika samt Sydamerika. Han har tidigare jobbat för BCG och Credit Suisse. Pontus har doktorerat inom företagsekonomi vid Universitet i Agder. (Pontus Engström’s LinkedIn)

 

Nedim Efendic

Nedim är CFO och investment manager på det börsnoterade investmentbolaget MTI Investment SE. Han har tidigare varit CFO på TransferGalaxy och programansvarig för acceleratorprogrammet Founder Institute i Stockholm. Nedim har tidigare jobbat för UBS Investment Bank, Raiffeisen Investment och KPMG. Han har doktorerat vid Handelshögskolan i Stockholm, där han forskat och undervisat inom entreprenörskap. (Nedim Efendic’s LinkedIn)

Deltagare bild 4.png
8.PNG
Mentorerna
Lesley-Pennington_edited.jpg

Lesley Pennington

Lesley Pennington är serieentreprenör

som bland annat grundat E-handelsbolaget Bemz AB (www.bemz.se). Under 2015 investerade riskkapitalbolaget Verdane i Bemz. Hon är också grundare och VD för Kinship Collective. Tidigare har hon jobbat för Apple i USA och Sverige.

miguel-foto-escalera-e1661244454461_edited.jpg

Miguel Quintana

Miguel Quintana är serieentreprenör och expert inom användandet av mindfulness för att öka välbefinnande och minska stress kopplat till att driva företag. Han har anlitats som mentor av Founder Institute och Decelera för att coacha deltagare i deras acceleratorprogram. Miguel har doktorerat inom psykologi och har tidigare varit verksam som forskare vid Karolinska Institutet. 

Patrik-picture_edited.jpg

Patrik Severgårdh

Patrik Severgårdh är serieentreprenör och expert inom marknadsföring. Han har varit medgrundare till Kontanten, som med drygt 1000 uttagsautomater är en av de största oberoende operatörerna av uttagsautomater i Norden. Patrik har också varit VD för PDF Brasserie Group med drygt 400 anställda.

Våra Partners

En rad organisationer är sponsorer och samarbetspartner till Ester för att de ser potentialen i kvinnors nyföretagande, för samhället i stort och för dem själva.

log2.PNG
log1.PNG
s1.PNG
s3.PNG
s4.PNG
s5.PNG
s8.PNG
sfd.png
s11.PNG
s16.PNG

Vi stöjder Agenda 2030 och bidrar till åtta av de 17 Globala målen för hållbar utveckling.

Stiftelsen Ester och Agenda 2030 
Vitsord

"Jag kan starkt rekommendera Stiftelsen Ester entrepreneurs programmet. Stödet och  individuella coachningen var ovärderlig. En mycket givande upplevelse att få vara en del av en grupp av inspirerande kvinnor som alla jobbar mot samma mål!"

 - Siobhan Claesson

"Tack Linn och Marie for att jag fick chansen att ta del av detta program. Jag har lärt mig otroligt mycket och rekommenderar starkt programmet till kvinnor som vill utveckla sin företagside till verklighet."
- Feleg Meles