top of page
Women group 2_edited_edited.jpg
Press

Pressmeddelande

17 augusti 2022

 

Stiftelsen Ester i partnerskap med det börsnoterade investmentbolaget MTI Investment lanserar acceleratorprogram med en mentordel för kvinnliga entreprenörer med utländsk bakgrund som driver skalbara företag.

 

Programmets mål är att genom skräddarsydd utbildning och individanpassat mentorskap hjälpa deltagarna och deras företag att växa. Stiftelsen Ester är en ideell, icke vinstdrivande och prisbelönt stiftelse som grundades år 2012. Stiftelsen vänder sig till utrikes födda kvinnor som vill utvecklas som entreprenörer. Deltagarna stödjs genom beprövade entreprenörs- och mentorskapsprogram som hämtar inspiration från Muhammad Yunus empiri. Esters målgrupp har både drivkraft och potential, men får inte det stöd och de resurser som de behöver för att starta företag eller för att ta sitt företag till en ny nivå.

Kvinnors företagsamhet har samtidigt en särställning; de är förebilder för barn och ungdomar, de anställer andra kvinnor och deras företagsamhet skapar ringar på vattnet långt utanför det egna företaget.  När kvinnor får makt över sina egna liv, möjlighet att försörja sig och access till relevanta nätverk och arenor förändras inte bara familjens utan hela lokalsamhällets förutsättningar.

”I Sverige behövs kloka initiativ och engagemang från olika aktörer för att vi tillsammans ska kunna hålla ihop samhället. Utrikes födda kvinnors kompetens och erfarenheter från hemländerna samt diasporanätverk bör lyftas fram och tas tillvara. Nya jobb måste skapas för att bryta det växande utanförskapet. Därför behövs fler småföretag på marknader som har förutsättningar. Företagen ska generera försörjning och kunna skalas upp och kvinnornas berättelser ska spridas. Med Stiftelsen Esters anpassade insatser och stöd ges entreprenörerna förutsättningar att lyckas.” / Sofia Altafi, ordförande för Stiftelsen Ester

 

I partnerskap med MTI Investment SE, ett börsnoterat investmentbolag som investerar i skalbara bolag med potential till betydande positiv samhällspåverkan, genomför Stiftelsen Ester under 2022 – 2023 ett acceleratorprogram med en mentordel för kvinnor med utländsk bakgrund som redan driver företag/ verksamheter och som är redo att ta nästa steg och växa dessa. Entreprenörerna ska agera förebilder och broar för andra kvinnor som har ambitioner att starta eget.

Programmet är en unik möjlighet för 10 till 12 företagsamma kvinnor att fördjupa sig i sina egna verksamheter, få nya kunskaper om nästa steg, utvidga sina nätverk och attrahera finansiering. Varje deltagare kommer få tillgång till en mentorspool bestående av framgångsrika entreprenörer och företagsledare som besitter spetskompetens inom olika områden. Mentorerna med expertis inom finansiell ekonomi, sälj och marknadsföring, affärsutveckling, juridik, HR och programmering/IT kommer att finnas tillgängliga.

Inspirerande workshops med fokus på hur man ökar sin försäljning, hittar rätt marknadsföringskanaler, reser kapital, utvecklar sitt personliga ledarskap och vidgar sitt nätverk kommer att varvas med professionell rådgivning och mentorskap utifrån deltagarnas individuella behov. För att bättre förstå framgångsfaktorer som påverkar målgruppens entreprenörskap och dess möjligheter att expandera kommer entreprenörerna att följas av professor Miriam Bird och doktorand Luise Kaufmann från TUM School of Management, Technical University of Munich. Deras analys och slutsatser kommer att bidra till ökad kunskap om målgruppens företagande och ett förbättrat acceleratorprogram. Tack vare samarbetspartners, där kandidater får möjlighet att bli nominerade till en programplats, kommer acceleratorprogrammet att erbjudas kostnadsfritt för deltagarna.

 

Mer information om programmet finns på www.stiftelsenester.se

 

Är du en av de kandidater vi söker? Eller känner du någon som skulle passa för programmet?

 

Vi välkomnar intresseanmälningar till info@stiftelsenester.se

 

Presskontakt

Sofia Altafi, Styrelseordförande Stiftelsen Ester
E-post: info@stiftelsenester.se
Telefon: 0704 934 695

 

Pontus Engström, CEO, MTI Investment SE
E-post: pontus.engstrom@mti-investment.com
Telefon: 070-716 55 38

 

Ladda ner pressmeddelandet i sin helhet: Pressmeddelande – Acceleratorprogram

bottom of page