top of page
Untitled design (3)_edited.jpg
Programansvariga 

Programansvariga för acceleratorprogrammet 2022/2023 är Sofia Altafi och Linn Ney från Stiftelsen Ester samt Pontus Engström och Nedim Efendic från MTI Investment.

Sofia Altafi

Sofia är en av grundarna till och ordförande för Stiftelsen Ester. År 2015 disputerade hon vid Handelshögskolan i Stockholm med en avhandling som handlade om kreditbedömningar av indiska mikrofinansinstitut. Hon jobbar som garantihandläggare

på Sida och har tidigare jobbat för bland annat Diakonia och Hand in Hand och drivit företag inom tapetbranschen.

Linn Ney

Linn är sedan 2016 engagerad i Stiftelsen Ester och programansvarig för Acceleratorprogrammet. Linn har haft ledande befattningar i multinationella företag som t.ex. Microsoft och har även arbetat för snabbväxande mindre företag. Hon verkar nu som konsult med fokus på start av företag och projekt med inriktning mot social hållbarhet. Över 15 års arbete i olika länder har gett Linn erfarenhet av interkulturell kommunikation och hon har ett stort engagemang i utrikesföddas företagande.

Pontus Engström

Pontus är VD och grundare av det börsnoterade investmentbolaget MTI Investment SE. Han har mer än 25 års erfarenhet inom finans och företagsledning samt en bakgrund inom portfölj- och fastighetsförvaltning. Pontus är ordförande i flera av MTIs portföljbolag och har tidigare varit CFO åt Svenska Missionskyrkan. Pontus har även en akademisk bakgrund och har forskat inom mikrofinansiering både i Afrika samt Sydamerika. Han har tidigare jobbat för BCG och Credit Suisse. Pontus har doktorerat inom företagsekonomi vid Universitet i Agder. (Pontus Engström’s LinkedIn)

Nedim Efendic

Nedim är CFO och investment manager på det börsnoterade investmentbolaget MTI Investment SE. Han har tidigare varit CFO på TransferGalaxy och programansvarig för acceleratorprogrammet Founder Institute i Stockholm. Nedim har tidigare jobbat för UBS Investment Bank, Raiffeisen Investment och KPMG. Han har doktorerat vid Handelshögskolan i Stockholm, där han forskat och undervisat inom entreprenörskap. (Nedim Efendic’s LinkedIn)

bottom of page